Winycam - Camera hành trình số 1 Hàn Quốc

 

Viewer Program

- Windows XP(32bit), Windows Vista(32bit), Window7(32/64) 

- 1024 * 768 Display device is set to be the primary monitor.


- DirectX Support (WPF) 

 

Install

- When you download the latest file from our website, please uncompress the downloaded file first.

Cài đặt:

- Khi bạn tải về các tập tin mới nhất từ ​​trang web của chúng tôi, xin vui lòng giải nén các tập tin tải về đầu tiên.

- Phát lại chương trình là trong thẻ SD.

- Chèn thẻ SD này vào đầu đọc thẻ USB và kết nối với máy tính.

- Một tập tin thực thi là trong thẻ SD có hình vẽ như sau.

- Nếu bạn chạy "setup.exe", Winny BB Viewer sẽ được cài đặt. Và sau đó, cài đặt sẽ được tiếp tục theo trình tự cài đặt của hộp thoại thiết lập.